ข้อมูลสนับสนุน
ระเบียบปฏิบัติการเข้าพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566
บัตรอนุญาตเข้าพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566
"New"...Thai Airways International Public Company Limited (THAI) is exploring for the representative General Sales and Services Agency (GSSA) partners for THAI Cargo in the Republic of Korea.
อัตราค่าธรรมเนียมบริการคลังสินค้า (01ม.ค.-31ธ.ค.65)
มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คงคุณภาพตลอดเส้นทาง ด้วยตู้ควบคุมอุณหภูมิของเรา
ขั้นตอนการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ขนส่งกับไทยคาร์โก้
ขั้นตอนการให้บริการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่า
ยกเลิก Weight Slip รูปแบบกระดาษ

แผนกชดใช้ค่าเสียหาย

Consignment Security Declaration Form
CHORUS WEB Booking Application Form
THAI Cargo (TG) APPOINTED AGENT’S ACKNOWLEDGEMENT OF NON-DELIVERY CARGO TO DME
Application Cargo e-Payment (KSB)
Fuel Index & Surcharge (Updated 29 Sep 2022)