ข้อมูลสนับสนุน
"New"...Thai Airways International Public Company Limited (THAI) is exploring the representative General Sales and Services Agency (GSSA) partners for THAI Cargo in The Republic of the Philippines.
บัตรอนุญาตเข้าพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567
ระเบียบปฏิบัติการเข้าพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567
อัตราค่าธรรมเนียมบริการคลังสินค้า (01ม.ค.-31ธ.ค.2566)
บัตรอนุญาตเข้าพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566
ระเบียบปฏิบัติการเข้าพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566
มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คงคุณภาพตลอดเส้นทาง ด้วยตู้ควบคุมอุณหภูมิของเรา
ขั้นตอนการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ขนส่งกับไทยคาร์โก้
ขั้นตอนการให้บริการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่า
ยกเลิก Weight Slip รูปแบบกระดาษ

E-CLAIM TG SHIPMENT
CARGO CLAIM PROCESS FLOW CHART

TG Temp ULD Fact Sheet
Fuel Index & Surcharge (Updated 29 Aug 2023)
Consignment Security Declaration Form
CHORUS WEB Booking Application Form
THAI Cargo (TG) APPOINTED AGENT’S ACKNOWLEDGEMENT OF NON-DELIVERY CARGO TO DME
Application Cargo e-Payment (KSB)