TG Cool and Carry (TGC)


TG Cool and Carry (TGC)

บริการสำหรับสินค้าที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษ เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า โดยตู้ควบคุมอุณหภูมิของเราโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถรักษาอุณหภูมิของสินค้าให้คงที่ตลอดการขนส่ง

สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อสำนักงานขายที่ใกล้ที่สุดของท่าน