บริการที่ให้ลำดับความสำคัญ


บริการที่ให้ลำดับความสำคัญ

บริการสำหรับสินค้าที่ต้องการ การได้รับลำดับความสำคัญในการไปก่อนเป็นพิเศษ ตามเที่ยวบินที่กำหนด โดยไม่คำนึงถึง ขนาด น้ำหนักและประเภทสินค้า สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อสำนักงานขายไทยคาร์โก้ที่ใกล้ที่สุดของท่าน