ห้องข่าว
สินค้าและบริการพิเศษ

บริการขนส่งแบบพิเศษ Premium Services: บริการที่ท่านต้องการในเวลาที่ท่านต้องการ เมื่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการทางธุรกิจหรือธุรกรรมของท่านไม่หยุดนิ่ง บริการขนส่งแบบพิเศษที่นอกเหนือบริการขนส่งทั่วไปของ THAI Cargo สามารถตอบสนองความต้องการนั้นๆ อย่างตรงจุด


SHOW MORE

TG Cool and Carry (TGC)
TGFresh (TGF)
TGForce (TGX)
TGKool (TGK)
THAI Express Cargo (TEC)
ศูนย์การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Cargo Contact Center)
Ground Handling Services
Live Animals & Pets
Transportation of Automobiles
Valuable Cargo
การรับขนส่งศพ มนุษย์ ( HUM )