ประกาศ
1. ไทยคาร์โก้จัดเที่ยวบินสนับสนุนและส่งเสริมภาคเกษตรกรรม --- 2. ตารางบินในการให้บริการขนส่งสินค้าช่วงเวลา 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลสนับสนุน >>> ประกาศ

ห้องข่าว
สินค้าและบริการพิเศษ

บริการขนส่งแบบพิเศษ Premium Services: บริการที่ท่านต้องการในเวลาที่ท่านต้องการ เมื่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการทางธุรกิจหรือธุรกรรมของท่านไม่หยุดนิ่ง บริการขนส่งแบบพิเศษที่นอกเหนือบริการขนส่งทั่วไปของ THAI Cargo สามารถตอบสนองความต้องการนั้นๆ อย่างตรงจุด


SHOW MORE

TG Cool and Carry (TGC)
TGFresh (TGF)
TGForce (TGX)
TGKool (TGK)
THAI Express Cargo (TEC)
ผ้าห่มกันความร้อน
Ground Handling Services
Live Animals & Pets
Transportation of Automobiles
Valuable Cargo
การรับขนส่งศพ มนุษย์ ( HUM )
ศูนย์การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Cargo Contact Center)