ห้องข่าว
สินค้าและบริการพิเศษ

บริการขนส่งแบบพิเศษ Premium Services: บริการที่ท่านต้องการในเวลาที่ท่านต้องการ เมื่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการทางธุรกิจหรือธุรกรรมของท่านไม่หยุดนิ่ง บริการขนส่งแบบพิเศษที่นอกเหนือบริการขนส่งทั่วไปของ THAI Cargo สามารถตอบสนองความต้องการนั้นๆ อย่างตรงจุด


SHOW MORE

ศูนย์การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Cargo Contact Center)
TG Cool and Carry (TGC)
TGFresh (TGF)
TGForce (TGX)
TGKool (TGK)
Live Animals & Pets
THAI Express Cargo (TEC)
Ground Handling Services
Transportation of Automobiles
Valuable Cargo
การรับขนส่งศพ มนุษย์ ( HUM )