ประกาศ
"New"...Thai Airways International Public Company Limited (THAI) is looking for the representative General Sales and Services Agency (GSSA) partners for THAI Cargo in the Republic of Korea.

ห้องข่าว




สินค้าและบริการพิเศษ

บริการขนส่งแบบพิเศษ Premium Services: บริการที่ท่านต้องการในเวลาที่ท่านต้องการ เมื่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการทางธุรกิจหรือธุรกรรมของท่านไม่หยุดนิ่ง บริการขนส่งแบบพิเศษที่นอกเหนือบริการขนส่งทั่วไปของ THAI Cargo สามารถตอบสนองความต้องการนั้นๆ อย่างตรงจุด


SHOW MORE

SHOW LESS

Good Distribution Practice (GDP)
TG Cool and Carry (TGC)
TGFresh (TGF)
TGForce (TGX)
บริการที่ให้ลำดับความสำคัญ
TGKool (TGK)
ผ้าห่มกันความร้อน
Ground Handling Services
Live Animals & Pets
Transportation of Automobiles
Valuable Cargo
การรับขนส่งศพ มนุษย์ ( HUM )
ศูนย์การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Cargo Contact Center)