สนใจใช้บริการ (สินค้าออกจากกรุงเทพฯ เท่านั้น)


นอกจากการให้บริการการขนส่งสินค้าโดยผ่านตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศฯ (Freight Forwarder) 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมมอบคุณภาพการบริการขนส่งสินค้าแก่ทุกท่านด้วยความใส่ใจ โดยมีบริการขนส่ง สิ่งของทั่วไป ของใช้ส่วนตัว (personal effect) ที่ไม่เน่าเสียง่าย ฯลฯ ในเส้นทางที่การบินไทยทำการบินออกจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังสถานีต่างประเทศ

ลูกค้าผู้สนใจรับบริการจากเรา เชิญติดต่อได้ที่
หน่วยบริการลูกค้า ( THAI Cargo Counter Services)
อาคารคลังสินค้าภายในประเทศ / สนามบินสุวรรณภูมิ
โทร. +662 1374200

นำส่งข้อมูล