ข้อมูลสนับสนุน
"New"...Thai Airways International Public Company Limited (THAI) is exploring the representative General Sales and Services Agency (GSSA) partners for THAI Cargo in these territories as follows; - Swiss Confederation - Kingdom of Sweden - United Kingdom - Kingdom of Belgium.
ULD Management Solution Partner Announcement
RFI of ULD Management Solution
Thai Cargo Terminal Handling Charges for Customer Airline for all Locations in Thailand
อัตราค่าธรรมเนียมบริการคลังสินค้า (01ม.ค.-31ธ.ค.2567)
บัตรอนุญาตเข้าพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567
ระเบียบปฏิบัติการเข้าพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567
บัตรอนุญาตเข้าพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566
ระเบียบปฏิบัติการเข้าพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566
มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คงคุณภาพตลอดเส้นทาง ด้วยตู้ควบคุมอุณหภูมิของเรา
ขั้นตอนการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ขนส่งกับไทยคาร์โก้
ขั้นตอนการให้บริการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่า
ยกเลิก Weight Slip รูปแบบกระดาษ

E-CLAIM TG SHIPMENT
CARGO CLAIM PROCESS FLOW CHART

TG Temp ULD Fact Sheet
Fuel Index & Surcharge (Updated 29 Aug 2023)
Consignment Security Declaration Form
CHORUS WEB Booking Application Form
THAI Cargo (TG) APPOINTED AGENT’S ACKNOWLEDGEMENT OF NON-DELIVERY CARGO TO DME
Application Cargo e-Payment (KSB)