ข้อมูลสนับสนุน
มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขั้นตอนการให้บริการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่า
ขั้นตอนการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ขนส่งกับไทยคาร์โก้
คงคุณภาพตลอดเส้นทาง ด้วยตู้ควบคุมอุณหภูมิของเรา
การบินไทยเตรียมยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว
ยกเลิก Weight Slip รูปแบบกระดาษ
อัตราค่าธรรมเนียมบริการคลังสินค้า (ประจำปี 2564)

แผนกชดใช้ค่าเสียหาย

Consignment Security Declaration Form
CHORUS WEB Booking Application Form
THAI Cargo (TG) APPOINTED AGENT’S ACKNOWLEDGEMENT OF NON-DELIVERY CARGO TO DME
Application Cargo e-Payment (KSB)
Fuel Index & Surcharge (Updated 21 July 2021)