ข้อมูลสนับสนุน
คงคุณภาพตลอดเส้นทาง ด้วยตู้ควบคุมอุณหภูมิของเรา
การให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563
การบินไทยเตรียมยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว
การบินไทยยกเลิกเที่ยวบินไปยังอิตาลีเป็นการชั่วคราว
การบินไทยปรับลดเที่ยวบินสู่เมืองต่างๆ เป็นการชั่วคราว
การบินไทยปรับลดเที่ยวบินสู่เมืองต่างๆ ในเอเชีย
ยกเลิก Weight Slip รูปแบบกระดาษ
อัตราค่าธรรมเนียมบริการคลังสินค้า

แผนกชดใช้ค่าเสียหาย

Consignment Security Declaration Form
CHORUS WEB Booking Application Form
THAI Cargo (TG) APPOINTED AGENT’S ACKNOWLEDGEMENT OF NON-DELIVERY CARGO TO DME
Application Cargo e-Payment (KSB)
Fuel Index & Surcharge