ข้อมูลสนับสนุน
อัตราค่าธรรมเนียมบริการคลังสินค้า (01ม.ค.-31ธ.ค.2566)
"New"...Thai Airways International Public Company Limited (THAI) is exploring for the representative General Sales and Services Agency (GSSA) partners for THAI Cargo in the Republic of Korea.
บัตรอนุญาตเข้าพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566
ระเบียบปฏิบัติการเข้าพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566
มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คงคุณภาพตลอดเส้นทาง ด้วยตู้ควบคุมอุณหภูมิของเรา
ขั้นตอนการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ขนส่งกับไทยคาร์โก้
ขั้นตอนการให้บริการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่า
ยกเลิก Weight Slip รูปแบบกระดาษ

E-CLAIM TG SHIPMENT
แผนกชดใช้ค่าเสียหาย

TG Temp ULD Fact Sheet
Fuel Index & Surcharge (Updated 24 Apr 2023)
Consignment Security Declaration Form
CHORUS WEB Booking Application Form
THAI Cargo (TG) APPOINTED AGENT’S ACKNOWLEDGEMENT OF NON-DELIVERY CARGO TO DME
Application Cargo e-Payment (KSB)