ข้อมูลสนับสนุน
การให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ในเดือนพฤษภาคม 2564 (ล่าสุด)
รับสมัครตัวแทน Truck Service Provider
การให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ในเดือนมีนาคม 2564
การให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ขั้นตอนการให้บริการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่า
การให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ในเดือนมกราคม 2564
การให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ในเดือนธันวาคม 2563
ขั้นตอนการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ขนส่งกับไทยคาร์โก้
การให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563
การให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ เดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2563
คงคุณภาพตลอดเส้นทาง ด้วยตู้ควบคุมอุณหภูมิของเรา
การให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563
การบินไทยเตรียมยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว
การบินไทยยกเลิกเที่ยวบินไปยังอิตาลีเป็นการชั่วคราว
การบินไทยปรับลดเที่ยวบินสู่เมืองต่างๆ เป็นการชั่วคราว
การบินไทยปรับลดเที่ยวบินสู่เมืองต่างๆ ในเอเชีย
ยกเลิก Weight Slip รูปแบบกระดาษ
อัตราค่าธรรมเนียมบริการคลังสินค้า (ประจำปี 2564)

แผนกชดใช้ค่าเสียหาย

Consignment Security Declaration Form
CHORUS WEB Booking Application Form
THAI Cargo (TG) APPOINTED AGENT’S ACKNOWLEDGEMENT OF NON-DELIVERY CARGO TO DME
Application Cargo e-Payment (KSB)
Fuel Index & Surcharge (Updated 01 Apr 2021)