ข้อมูลสนับสนุน
ตารางเที่ยวบินขนส่งสินค้าไทยคาร์โก้ เดือนมิถุนายน 2564
มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ในเดือนพฤษภาคม 2564
ขั้นตอนการให้บริการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่า
ขั้นตอนการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ขนส่งกับไทยคาร์โก้
คงคุณภาพตลอดเส้นทาง ด้วยตู้ควบคุมอุณหภูมิของเรา
การบินไทยเตรียมยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว
ยกเลิก Weight Slip รูปแบบกระดาษ
อัตราค่าธรรมเนียมบริการคลังสินค้า (ประจำปี 2564)

แผนกชดใช้ค่าเสียหาย

Consignment Security Declaration Form
CHORUS WEB Booking Application Form
THAI Cargo (TG) APPOINTED AGENT’S ACKNOWLEDGEMENT OF NON-DELIVERY CARGO TO DME
Application Cargo e-Payment (KSB)
Fuel Index & Surcharge (Updated 10 Jun 2021)